Da bi Vas pošteđeli velikih administrativnih procedura i ušteđeli vrijeme nudimo uslugu formiranja skupštine stanara, pripremu kompletne dokumentacije, izradu pečata, otvaranje bankovnog računa i svih ostalih stvari neophodnih za formiranje skupštine.


Shodno Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima i Zakonu o održavanju stambenih zgrada, etažni vlasnici su dužni da formiraju skupštinu stanara.