Administrativna služba ima zadatak da omogući besprekorno funkcionisanje skupštine stanara.Poslovi administrativne službe: 

  • izdavanje računa
  • knjiženje izvoda 
  • priprema finansijskih izvještaja
  • fakturisanje usluga


 

Pravna služba Vam nudi savjete o pravima stanara i tumačenje Zakona o svojinsko-pravnim odnosima i Zakona o održavanju stambenih zgrada.


Pored ovoga u poslove pravne službe spada: 

  • komunikacija sa organima lokalne uprave;
  • priprema dokumentacije  za prinudnu naplatu potraživanja;
  • sastavljanje interne dokumentacije za potrebe skupštine stanara;